تحقق اهداف یک مجموعه، بدون درنظر گرفتن جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای کاربردی، امری غیرممکن می باشد. بنابراین مهارت و تجربه کافی در استفاده کاربردی از رایانه، یکی از مهمترین عوامل انتخاب و جذب افراد است. برآن شدیم تا با تجربه ۲۰ ساله در زمینه آموزش نرم افزارهای کاربردی و تخصصی رایانه، نکات کاربردی نرم‌افزارها را به صورت جذاب در قالب گرافیک و ویدیو تهیه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر نماییم. با انتشار مطالب و عضویت در شبکه های اجتماعی، ما را حمایت کنید...